Odsouzení uzurpace a nelegální privatizace Tisk

Čtvrtek, 29. května 2014Kancelář pro Kosovo a Metochii odsoudila uzurpaci půdy v centrálním Kosovou a neoprávněné vypsání tendrů na privatizaci podniků ve společenském vlastnictví.

Ve svém sdělení Kancelář odsuzuje uzurpaci majetku a neoprávněné vypsání tendrů na prodej zemědělské půdy podniku společenského vlastnictví “Ratar”, v centru Gračanice, orné půdy v Čaglavici, Lapljem Selu a Veterniku, a dále hotelu Junior na Brezovici, který je ve vlastnictví srbského PIO fondu (Státní fond pro penzijní a invalidní pojištění).

“Nepřípustné je, aby Agentura pro privatizaci rozhodovala svévolně, najednou a bez souhlasu srbských institucí, a jejich obeznámeni i přes to, že se jedná o majetek a půdu ve vlastnictví srbského národa,“ uvádí se ve zprávě.

Kancelář připomněla, že i přes „řadu vyšetřování v souvislosti se zneužíváním ze strany vedení a úředníků této agentury, a požadavky nově zvolených představitelů Srbů na Kosovu i Metochii, aby všechny privatizace a likvidace v oblastech, kde Srbové tvoří většinu, byly zastaveny, takové aktivity, které porušují základní lidská práva, stále pokračují. ”

Kancelář pro Kosovo a Metochii vyzvala všechny relevantní mezinárodní faktory působící v provincii, aby svou autoritou donutily prištinské instituce k “zastavení dalšího loupení srbského majetku, který je po generace jeho vlastnictvím a také zdrojem přežití tamního obyvatelstva.“

“Očekáváme, že se otázka celého srbského majetku na Kosovu a Metochii bude řešit pokračováním dialogu Bělehradu a Prištiny, a to co nejdříve a uceleně, nikoliv částečně,”

Kancelář poukazuje na problém nepovolených zástaveb více albánských domů na uzurpovaných srbských pozemcích, s úmyslem změnit etnickou strukturu obyvatelstva.

- - -

Zdroj: http://www.radiokim.net/